FinancienJaarrekening Andreas Manna Stichting 2016

 

Beginsaldo

 

20.086,-

       

Inkomsten

 

   

Uitgaven

 

 

Giften Algemeen

39.727,-

   

Kenia

40.194,-

 

Eigen Acties

39.582,-

   

Ghana

3.980,-

 

Acties Derden

1.032,-

   

Oeganda

35.255,-

 

Organisaties

2.529,-

   

Overheadkosten

0,-

 

Rente

11,-

   

 

   

Overig 

92,-

   

 

 

79.429,-

 

 

82.973,-

 

Eindsaldo

 

23.630,-

 

 

103.059,-

 

 

 

103.059,-

 

 

Toelichting op de jaarcijfers 2016

 

Inkomsten

Giften Algemeen

De giften kenmerken zich door vaste donateurs die (per maand/kwartaal/jaar) een gift geven en overige donateurs. De vaste donateurs geven dit jaar € 18.656,- en de overige donateurs en diaconieën respectievelijk € 6.484,- en € 1.087,-. Daarnaast doet huisgemeente CHE de Schoof een schenking van € 13.500,- welke ten gunste komt van het project in Oeganda.

 

Eigen Acties

Het werk van de AMS in Afrika, wordt voor ongeveer 75% mogelijk gemaakt vanwege de inzet en eigen bijdragen van onze vrijwilligers. Zij sponsoren de stichting al jarenlang met hun grote inzet, en door zelf de kosten te betalen ten behoeve van de stichting (naast hun giften). Denk bijvoorbeeld aan kosten die gemaakt worden om de Afrikaloop te organiseren. Ook de kosten die gemaakt worden om onze projecten in Afrika te bezoeken, en het opnemen van diverse verlofdagen voor het mogelijk maken van de acties en voor de bezoeken aan de projecten. De vrijwilligers hebben er alles voor over, om de kinderen in Afrika een betere toekomst te geven. Wanneer zij geen actie meer zouden voeren en financieel bijdragen, dan was het niet langer mogelijk om nog voor onze kinderen in Afrika te zorgen. Hieronder vindt u de actieopbrengst van onze vrijwilligers:

 

Acties 2015

 

€      523,- 

 

Mini Afrikaloop

 

 € 1.001,-

Afrikaloop (netto)

 

 € 18.333,- 

 

Pepernoten

 

 € 4.416,-

Chocola

 

 €   7.562,-

 

Statiegeld

 

 €     155,-

Collecte Gem. HGV

 

 € 4.407,- 

 

Verkoop Marktplaats

 

 €       47,-

Collecte Gem. DWD              

 

 €   678,-  

 

Zaalvoetbal

 

 € 2.460,-

             

Acties derden

We zijn ook dit geholpen door actie die derden organiseerden. Zo kwamen er opbrengsten uit vlooienmarkten, boekenacties en concerten.

 

Organisaties

Vanuit de gemeente Hoogeveen mogen we ook dit jaar een subsidie ontvangen van € 450,-. Daarnaast doneert een andere stichting ons € 2.000,-.

 

Overig

Hier staat een bedrag gereserveerd voor de overheadkosten 2017 die huisgemeente CHE de Schoof al overmaakte.

 

Uitgaven

Kenia

We zorgen momenteel voor 31 kinderen in hun totale levensonderhoud (school, voeding, hygiëne, medicijnen etc.). Er zijn negen kinderen die basisonderwijs volgen, elf kinderen die voortgezet onderwijs volgen en elf kinderen die vervolgonderwijs of een vakopleiding volgen. In de kosten van 2016 zit ook de overboeking voor het eerste kwartaal van 2017 zodat het schoolgeld is voldaan voordat de kinderen weer naar school gaan.

 

Ghana

Het project voor straatkinderen in Ghana hebben we beëindigd omdat het project zelfstandig kan functioneren vanuit het water wat hier gewonnen en verkocht wordt in de stad. Dit geeft zoveel opbrengst dat het project hiermee selfsupporting is geworden.

 

Oeganda

In 2016 hebben we de twee klaslokalen gebouwd en een blok met twee slaapzalen. In 2017 zullen we beginnen met het afmaken van de gebouwen, te beginnen met het stafhuis. Te denken valt aan pleisteren, verven, loodgieterswerk, ramen, deuren etc..

 

Overheadkosten

Omdat de overheadkosten volledig worden betaald door huisgemeente CHE de Schoof in Hoogeveen, heeft de AMS geen vaste kosten op te brengen. Dat betekent dat iedere euro die aan onze stichting wordt gegeven, samen met de actieopbrengsten, voor 100% ten goede komt van onze projecten in Afrika.

 

Graag willen wij ieder hartelijk bedanken voor de financiële hulp in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp konden we onze kinderen niet geven wat ze nodig hebben. Daarom ook namens onze kinderen, en de vrienden in Afrika die voor ze zorgen, heel erg bedankt voor uw bijdrage! We hopen dat u ons ook in 2017 blijft steunen. Zoals u uit deze verantwoording hebt kunnen zien, hebben we die hard nodig om het goede werk in Afrika te kunnen voortzetten.

 

Namens het AMS-bestuur,

Astrid den Haan,

Penningmeester AMS


terug naar top