FinancienJaarrekening Andreas Manna Stichting 2017

 

Beginsaldo

 

23.630,-

       

Inkomsten

 

   

Uitgaven

 

 

Giften Algemeen

47.518,-

   

Project Kenia

50.812,-

 

Eigen Acties

42.182,-

   

Project Oeganda

53.075,-

 

Acties Derden

731,-

   

Overheadkosten

88,- -/-

 

Organisaties

1.950,-

   

Overig

2.236,-

 

Rente

14,-

   

 

   

Overig 

0,-

   

 

 

 

 

 

92.377,-

 

Eindsaldo

 

9.972,-

 

 

116.007,-

 

 

 

116.007,-

 

 

Toelichting op de jaarcijfers 2017

 

Inkomsten

Giften Algemeen

De giften kenmerken zich door vaste donateurs die (per maand/kwartaal/jaar) een gift geven en overige donateurs. De vaste donateurs geven dit jaar € 17.719,- en de overige donateurs en diaconieën respectievelijk € en € 6.882,- en 4.417,-. Daarnaast doet huisgemeente CHE de Schoof een schenking van € 18.500,- welke ten gunste komt van het project in Oeganda.

Ten opzichte van 2016 zijn de vaste giften met 5% gedaald. Daar tegenover staat dat de giften van de overige donateurs met 6% zijn gestegen en de giften vanuit de diaconieën ruim vier maal zoveel zijn als in 2016. Per saldo een toename van € 7.791,-.

 

Eigen Acties

Het werk van de AMS in Afrika, wordt voor ongeveer 75% mogelijk gemaakt vanwege de inzet en eigen bijdragen van onze vrijwilligers. Zij sponsoren de stichting al jarenlang met hun grote inzet, en door zelf de kosten te betalen ten behoeve van de stichting (naast hun giften). Denk bijvoorbeeld aan kosten die gemaakt worden om de Afrikaloop te organiseren. Ook de kosten die gemaakt worden om onze projecten in Afrika te bezoeken, en het opnemen van diverse verlofdagen voor het mogelijk maken van de acties en voor de bezoeken aan de projecten. De vrijwilligers hebben er alles voor over, om de kinderen in Afrika een betere toekomst te geven. Wanneer zij geen actie meer zouden voeren en financieel bijdragen, dan was het niet langer mogelijk om nog voor onze kinderen in Afrika te zorgen. De acties van de vaste vrijwilligersgroep van de AMS leveren in 2017 € 2.600,- meer op dan in 2016. Hieronder vindt u de actieopbrengst van onze vrijwilligers:

 

Acties 2016

 

€      138,- -/-* 

 

Mini Afrikaloop

 

 €    971,-

Afrikaloop (netto)

 

 € 21.187,- 

 

Pepernoten

 

 € 5.079,-

Chocola

 

 €  8.442,-

 

Statiegeld

 

 €    374,-

Collecte Gem. HGV

 

 €  3.314,- 

 

Zaalvoetbal

 

 € 2.020,-

Collecte Gem. DWD              

 

 €    698,-  

 

Overig

 

 €   235,-

             

* In 2017 betaalden we de huur van de sporthal in verband met het zaalvoetbaltoernooi.

 

Acties derden

Derden helpen ons via eigen acties. Zo krijgen we opbrengsten uit o.a. boekenactie, spaarpotjes die in winkels staan en donaties van de waarde van kerstpakketten.

 

Organisaties

Vanuit de gemeente Hoogeveen ontvangen we een subsidie van € 450,-. Daarnaast doneert Stichting Millennium ons € 1.500,-.

 

Uitgaven

Project Kenia

We zorgen voor het totale levensonderhoud (school, voeding, hygiëne, medicijnen etc.) van onze kinderen. In de kosten van 2017 zit ook de overboeking voor het eerste kwartaal van 2018 zodat het schoolgeld is voldaan voordat de kinderen weer naar school gaan. Sinds 2017 zijn we gestart met het zogenaamde “mothers’ house”. Twee van onze kinderen hebben zelf een kind waarvoor anderen de zorg droegen. Sinds eind 2017 wonen de (klein)kinderen op het project en zorgen de moeders nu zelf voor hun kind. Met de moeders wordt een plan opgesteld hoe zij op termijn voor zichzelf en hun kind zorg kunnen dragen. Tot die tijd zorgt de AMS voor hen en zo nodig langer.

 

Project Oeganda

In 2017 bouwen we de slaapzalen verder af zodat het gebouw er casco staat. Verder maken we het stafhuis bewoonbaar: pleisteren, verven, loodgieterswerk, elektra, ramen, deuren etc.. Er worden ook zonnecollectoren en een watertank geplaatst. Zodoende kan onze coördinator Florence vanaf december op het project wonen.

 

Overheadkosten

Omdat de overheadkosten volledig worden betaald door huisgemeente CHE de Schoof in Hoogeveen, hoeft de AMS geen vaste kosten op te brengen. Dat betekent dat iedere euro die aan onze stichting wordt gegeven, samen met de actieopbrengsten, voor 100% ten goede komt aan onze projecten in Afrika. Op 31.12.2017 is er een kleine reserve overheadkosten van € 88,- welke in 2018 zal worden aangewend.

 

Graag willen wij ieder hartelijk bedanken voor de financiële hulp in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp konden we onze kinderen niet geven wat ze nodig hebben. Daarom ook namens onze kinderen, en de vrienden in Afrika die voor ze zorgen, heel erg bedankt voor uw bijdrage! We hopen dat u ons ook in 2018 blijft steunen om het goede werk in Afrika te kunnen blijven voortzetten.

 

Namens het AMS-bestuur,

Astrid den Haan,

Penningmeester AMS


terug naar top