WeeshuisKenia

Weeskinderen | Scholing | Drinkwater | Gezondheidszorg | 

Weeskinderen

Weeskinderen

Sinds het bestaan van onze stichting (1994) zorgen we op kleinschalige wijze materieel voor weeskinderen in de leeftijd van 5 tot 30 jaar. Ze hebben goed te eten en kleding. We bouwden met hulp van onze achterban in 1998 voor hen een nieuw huis dat voldoende capaciteit heeft voor het opvangen van veertig kinderen. Waardoor ze sindsdien een prima onderkomen hebben. Algemeen principe is dat we deze kinderen willen behandelen alsof het onze eigen kinderen zijn. Daarom is onze hulp niet gebonden aan leeftijd, maar aan de algemene omstandigheden van het kind. Zolang het noodzakelijk is, krijgt het kind hulp. De projectcoördinator werd te oud voor dit werk. De toenmalige eerste wezen, zijn nu jongeren, die met hulp vanuit de AMS gestudeerd hebben en werk hebben. Zij hebben nu de leiding in het kinderhuis, wat verplaatst is naar Nairobi.

 

Scholing

De jongste kinderen in Afrika bezoeken net als in Nederland allemaal een basisschool. De oudere kinderen bezoeken het voortgezet onderwijs, grotendeels ook op internaten in de buurt. 

De oudere jeugd krijgt veelal een vakopleiding, zodat ze na 3 jaar zelfstandig een bedrijfje kunnen beginnen. Om dit op te starten, krijgen ze ook hulp. Een enkele studiebol, krijgt de gelegenheid om naar de universiteit te gaan.

In Oeganda bouwen we een vakschool voor meisjes.

 

Drinkwater

In Kenia en Ghana zijn goede drinkwatervoorzieningen gekomen. In Ghana is dit de bron van inkomen geworden, zodat het project zelfvoorzienend is geworden.

In Oeganda wordt nog aan een goede watervoorziening gewerkt.

 

Gezondheidszorg

In Kenia is een kliniek gerealiseerd, welke nu zelfstandig draait. De kliniek valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale Andreas Manna Foundation.

 

Ghana

De medewerkers in Takoradi hebben een Stichting opgericht genaamd Andreas Manna Foundation (AMFO). Met het doel om samen met de AMS in Nederland het werk onder de straatkinderen van Takoradi op te bouwen, te versterken en uit te breiden.

Door de afgelopen 16 jaar is er een prachtig project opgezet met een eigen kapsalon. Er is een samenwerking ontstaan met politie en jeugdhulpverlening.

De coördinator en zijn vrouw hebben in 2016 besloten dat ze het geheel zelfstandig verder gaan draaien. De inkomsten van het waterfabriekje zal het project draaiende moeten houden.

 

 

terug naar top

 

Oeganda

Projectcoördinator | Andreas Manna Foundation Uganda | Project | Nieuwsupdate | Projectontwikkeling | Informatie |

 

Projectcoördinator

Florence Naduk is in 1958 geboren en is opgegroeid in Karamoja, Oeganda. Haar ouders waren van het nomadenvolk, de Karamajong. Toen ze 13 jaar was won ze een studiebeurs omdat ze als beste naar voren kwam op de lagere school en omdat ze de beste atlete was. Ze kon zodoende gratis naar het vervolgonderwijs. Zo heeft Florence uiteindelijk door ondersteuning van een priester ook nog hoger onderwijs genoten in Oeganda. Ze trouwde met een Nederlandse ontwikkelingswerker en kwam via Kenia, uiteindelijk in 1990 naar Nederland. Florence heeft drie kinderen in Nederland, ze heeft onderwijssociologie gestudeerd en was werkzaam als lerares Engels aan het Hondsrug college in Emmen en de Hanze Hogeschool in Groningen. Florence, inmiddels gescheiden, vertrok op 10 januari 2010 terug naar Oeganda. Ze werkt voor de overheid in een ontwikkelingsproject voor de provincie Karamoja. Ze werkt samen met de minister van Karamoja, de vrouw van de president.

 

Andreas Manna Foundation Uganda

Florence start het project van de Andreas Manna Foundation Uganda (AMFU) op in het dorp Matany en doet dit, net als de coördinatoren van onze projecten in Kenia en Ghana, op vrijwillige basis.

 

Project

Het Andreas Manna project in Uganda draait om een vakopleidingsschool voor met name meisjes, alhoewel enkele jongens daar ook welkom zijn. Vooral meisjes omdat die met name achtergesteld zijn. Een praktijkschool op LBO/MBO niveau, die opleidt in vakken gericht op de vraag in de regio. Als eerste is er een stuk land aangekocht en is er een omheining gebouwd. Daarnaast wordt er naar water gezocht en heeft een architect bouwtekeningen gemaakt. Er is een voorziening voor elektriciteit nodig, een stafhuis is al gebouwd, evenals verschillende lokalen. De gebouwen moeten nog wel afgewerkt worden en ingericht voor de praktijklessen. Dat geldt ook voor de docentenhuisjes. Op dit moment wordt er gebouwd aan een slaapverblijf voor de leerlingen. 

De bouw van het project loopt voorspoedig. De toilet voorzieningen en een werkplaats voor de werkers zijn al helemaal klaar. We hopen dat het onderwijs op kleine schaal binnenkort kan beginnen. De bouw van de andere onderdelen van het project zal ondertussen doorgaan, zodat in de loop van de tijd het hele project zijn vorm krijgt en ondertussen al jonge vrouwen worden opgeleid.

 

Nieuwsupdate

Dankzij de opbrengst van de Afrikaloop 2017, konden we verder met de bouw aan de school in Oeganda (zie foto's hieronder). Het huis van Florence met gastenverblijf is af (foto boven) en ook de hutjes voor het koken en onderwijs van de jonge vrouwen (foto 4). De andere gebouwen zijn gebouwd en moeten nog worden afgewerkt. Dat zijn de klaslokalen (foto 1), de slaapzalen (foto 2) en woningen van de docenten (foto 3). De bouwvakkers zijn druk bezig met deze afwerking (foto 5 en 6).

 

Foto nummering

Bovenste foto: "foto boven"

Kleine foto's daar onder: bovenste rij van links naar rechts ("foto 1 en 2"), naar de rij eronder van links naar rechts ("foto 3 en 4") naar de laatste rij van links naar rechts ("foto 5 en 6").

 

Oeganda AMS bouw  

 

Oeganda AMS bouw

Oeganda AMS bouw 

Oeganda AMS bouw Oeganda AMS bouw

Oeganda AMS bouw Oeganda AMS bouw

  

 

terug naar top

 

Projectontwikkeling

Het aardige van de projecten (in Kenia, Ghana en Oeganda) is, dat de plaatselijke bevolking het project geheel zelf (los van westerlingen) ontwikkelt. Zoals wellicht bekend is, bestaat in het westen soms scepsis over de uitvoering van projecten door de Afrikaan zelf. Wij delen die ervaring tot heden beslist niet. Het zijn de Afrikanen die van de grond af aan het project bedenken en ontwikkelen op geheel vrijwillige basis. Ze doen dit op hun eigen wijze en onze ervaringen daarmee zijn tot op heden fantastisch! Als er westerlingen rondlopen op het project, dan is dat alleen om te zien hoe het zich ontwikkelt en hoe (verantwoord) de verkregen middelen worden aangewend. Natuurlijk denken we aanvankelijk wel mee in het projectgebeuren, maar overwegend in grote lijnen en slechts in de voorbereiding. Met de uitvoering bemoeien wij ons niet ongevraagd! Verder bouwen we voortdurend aan het onderhouden van vriendschapsrelaties met de meewerkende mensen ter plaatse en met de kinderen. Wij bezoeken hen met grote regelmaat en nu en dan bezoeken de Afrikaanse hulpverleners ons hier in Nederland. De kosten die voortvloeien uit deze uitwisseling van vriendschapsbanden wordt vrijwel geheel gefinancierd door de bestuursleden van onze stichting in Nederland. Waarmee ook ons bestuur wil uitdrukken hoe waardevol en belangrijk ons het werk van en de vriendschap met de mensen in Afrika is.

 

Projectontwikkelingen

 

Informatie

Mocht u meer informatie wensen, dan verstrekken we die uiteraard graag. We beschikken over allerlei beeldmateriaal (foto's, dia's, video) en zijn altijd bereid eens langs te komen om een toelichting te geven, informatie te verstrekken of voorlichting te geven met dia's of video. Wij stellen het bijzonder op prijs, indien u aan onze kinderen in Afrika denkt in gebed en eventueel wilt meewerken aan het bevorderen van het bewustzijn van volwassenen en kinderen in Nederland, door ze aan te moedigen om na te denken over hulpverlening aan kinderen die in nood zijn in Afrika. Want: Wie zou onze kinderen in Afrika eigenlijk niet willen helpen? Er zit immers muziek in Afrika?"

 


terug naar top