wandWie zijn wij?

De Andreas Manna Stichting is een Nederlandse organisatie die op kleinschalige basis hulp verleent aan wees- straat- en zwerfkinderen in Afrika en in de directe leefwereld van deze kinderen projecten opzet die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg voor deze kinderen het onderwijs, de gezondheidszorg, de landbouw en de drinkwatervoorziening. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen mee in de zegen... 

 

Wat er aan de hand is | Hoe bereiken we dat? | Wie zijn onze vrienden | Ze kunnen zelf erg veel | Ze hebben niet de middelen om te doen wat wij doen | Vrijwilligersgroep | Onze naam |

Wat er aan de hand is

Kinderen leven vaak onder slechte omstandigheden, zonder zorg, kleding, en scholing.

Soms wonen ze op straat, hebben geen vader, geen moeder. Hun leven bestaat uit overleven... ze missen alles wat dringend nodig is... 
en toch: blije kinderen... drummend, dansend, zingend... 
want met uw hulp vullen we aan waar het hen aan ontbreekt daarom zingen ze een lied: het lied van Afrika

Wie zou hen eigenlijk niet willen helpen?

Voor die kinderen van Afrika wil onze stichting iets doen door:

 • de ondersteuning van opbouwprojecten opgezet door onze partners in Afrika;

 • de uitwisseling van opbouw- en zendingswerkers tussen Nederland en Afrika;

en verder alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoe bereiken we dat?

We willen dat doel verwezenlijken door het organiseren van geldinzamelingen ter ondersteuning van kleinschalige opbouw-projecten. Projecten waarmee we zelf nauw betrokken willen zijn en blijven...
Het gaat immers niet alleen om het geven van geld, maar ook om het onderhouden van vriendschap met mensen uit Afrika die bouwen aan het door ons ondersteunde project. We willen het lied van de kinderen in Afrika zèlf horen...

 

Daarom bezoeken vrijwilligers hen regelmatig (op eigen kosten) en leggen de vorderingen aan de opbouw van het project vast op foto’s, dia’s en videofilm. Zodat we eenmaal terug in Nederland aan u kunnen laten zien, wat ze in Afrika met ons geld hebben gedaan! Geven blijft namelijk leuk zolang we weten dat het goed terechtkomt en er ook het best haalbare met ons geld gedaan wordt!

Wie zijn onze vrienden?

Lokale mensen die de leiding van het project op zich hebben genomen en dit ook vrijwillig doen, zijn de vrienden waar we mee samenwerken.

Voor hulp aan weeskinderen in KeniaBestuur Kenia

In Kenia ontwikkelde zich vanaf het begin in 1994 een kinderhuis aan het Victoriameer in Karungu. De projectcoördinator werd te oud voor dit werk. De toenmalige eerste wezen, zijn nu jongeren, die met hulp vanuit de AMS gestudeerd hebben en werk hebben. Zij hebben nu de leiding in het kinderhuis, wat verplaatst is naar Nairobi. 

 

 

Voor hulp aan straatkinderen in Ghana

We werkten samen met Sammy en Lucy Ntumy in de zuidelijke havenstad Takoradi. Zij zorgen voor de straatkinderen van hun stad. Door de jaren heen is er met hulp van de AMS een prachtig project gebouwd met een eigen kapsalon. Een waterfabriekje op het project, zorgt er nu voor dat het project zichzelf kan bedruipen. De meisjes volgen een opleiding en krijgen de verzorging die ze nodig hebben. Het project is nu volledig selfsupporting en niet meer onder de verantwoordelijkheid van de AMS.

Voor hulp aan tienermeisjes in Oeganda

Karamoja is een district in Oeganda zo groot als Nederland, met 1 miljoen inwoners die tot de armste van Oeganda behoren. Veel meisjes maken de school niet af of bezoeken niet eens een school. Daarom hebben ze geen toekomst. Ze kunnen alleen lezen en schrijven, maar hebben meestal geen vak geleerd, want in dit gebied is geen vakopleiding. Om deze meisjes te helpen, is de van oorsprong Oegandese Florence Naduk van Nederland in 2010 geremigreerd naar Oeganda, om daar o.a. een vakschool voor meisjes op te zetten in het dorp Matany. Onderwijs is de basis voor ontwikkeling en met deze school hoopt Florence een cultuuromslag teweeg te brengen die gaat bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied. Florence zal met de school ook een voorbeeld geven voor het reconstructieproject waaraan ze werkt voor de overheid van Oeganda. Het project in Matany bestaat uit:

 • de bouw van een (kostschool);

 • het financieren van de meisjes die de school bezoeken;

 • een goede vervoer- en transportvoorziening;

 • een gezond-water-voorziening;

 • elektriciteitsvoorziening;

Ze kunnen zelf erg veel…

In Kenia, Ghana en Oeganda beschikken ze over het algemeen over mensen met voldoende kennis en kunde om op professionele wijze te komen tot verwezenlijking van plannen die ze zelf maken. Het ontbreekt hen echter aan de materiële mogelijkheden...

Ze hebben niet de middelen om te doen wat wij doen

Daar wil de Andreas’ Manna Stichting zich dan ook in de eerste plaats voor inzetten: materiële ondersteuning. De verwezenlijking daarvan wordt gezocht in het opzetten van een netwerk in diverse plaatsen waar activiteiten opgezet worden voor de fondswerving ten behoeve van de verschillende projecten in Kenia, Ghana en Oeganda.. Mensen uit alle kerken en ook niet kerkelijke mensen, die ons project goed vinden en leuk om aan mee te werken, zijn welkom om te helpen...

Vrijwilligersgroep

Er is een vaste vrijwilligersgroep die activiteiten ontwikkelt om ons doel te verwezenlijken. Er zijn verschillende terreinen waarop ze actief zijn:

 • verkoop en presentatie (verkoop chocolade en pepernoten, presentatie video en PowerPoint etc. op scholen en groepen);

 • inzamelen/sparen (deurcollectes, aanschrijven bedrijven, uitzetten spaarpotjes etc.);

 • muziek (organiseren concerten);

 • Afrikaloop (jaarlijks terugkerende sponsorwandeltocht)

Onze naam

Andreas is de vierde apostel van Jezus Christus die de jongen ontdekte met de vijf broden en de twee vissen. Manna is het ‘brood uit de hemel’ waarvan de Joden leefden op hun tocht door de woestijn naar het beloofde land. U kunt over Andreas en over manna, het brood uit de hemel lezen in de Bijbel...

 

 
terug naar top