projecten

banner
banner

Projecten

Weeskinderen

Sinds het bestaan van de AMS (1994) zorgen we op kleinschalige wijze voor weeskinderen in de leeftijd vanaf vijf jaar. Ze hebben onderdak, schoon drinkwater, goed te eten, gaan naar school en hebben goede kleding. De kinderen van het eerste uur, zijn nu volwassen en met hun hulp wordt zorg aan de jongere kinderen gegeven. Zij hebben de leiding in het kinderhuis, wat verplaatst is naar Nairobi.

Scholing

De jongste kinderen bezoeken allemaal een basisschool. De oudere kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs, grotendeels ook op kostscholen in de regio. De kinderen ontvangen scholing naar hun kunnen. Dat kan een vakopleiding zijn, maar ook universiteit. Met een vakopleiding kunnen ze eventueel na drie jaar zelfstandig een bedrijfje beginnen. In Oeganda bouwen we een vakschool voor meisjes.

Drinkwater

In Kenia is een goede drinkwatervoorziening.
In Oeganda wordt nog aan een goede watervoorziening gewerkt.

Projectcoördinator

Florence Naduk is geboren in 1958 en opgegroeid in Karamoja, Oeganda. Haar ouders maakten deel uit van een nomadenvolk, de Karamajong. Toen ze 13 jaar was won ze een studiebeurs omdat ze als beste naar voren kwam op de lagere school en omdat ze de beste atlete was. Ze kon zodoende gratis naar het vervolgonderwijs. Zo heeft Florence uiteindelijk door hulp van een priester hoger onderwijs genoten in Oeganda. Florence kwam in 1990 naar Nederland en heeft drie kinderen. Ze heeft onderwijssociologie gestudeerd en was werkzaam als lerares Engels aan het Hondsrug college in Emmen en de Hanze Hogeschool in Groningen. Florence vertrok op 10 januari 2010 terug naar Oeganda. Ze werkte aanvankelijk voor de overheid in een ontwikkelingsproject voor de provincie Karamoja, samen met de minister van Karamoja, de vrouw van de president.

Andreas Manna Foundation Oeganda

Florence start het project van de Andreas Manna Foundation Uganda (AMFU) in het dorp Matany en doet dit, net als de coördinatoren van onze projecten in Kenia en Ghana, op vrijwillige basis. Sinds 2018 is ze fulltime bezig met het project en ontvangt ze daarvoor een bijdrage voor levensonderhoud van huiskerk De Schoof in Hoogeveen.

Project

Het project van de Andreas Manna Stichting in Uganda draait om een vakopleidingsschool voor met name meisjes. Vooral meisjes omdat die in de regio met name achtergesteld zijn. Een praktijkschool op LBO/MBO niveau, die opleidt in vakken gericht op de vraag in de regio. Als eerste is er een stuk land aangekocht en is er een omheining gebouwd. Daarnaast is er water en een voorziening voor elektriciteit gerealiseerd. Er is een stafhuis gebouwd, evenals verschillende lokalen, slaapruimte voor leerlingen en andere bijgebouwen, zoals woonruimten voor docenten. De school moet nog ingericht worden voor de praktijklessen. Florence hoopt dat het onderwijs op kleine schaal binnen afzienbare tijd  kan beginnen.

Projectontwikkeling

Het aardige van de projecten (in Kenia en Oeganda) is, dat de plaatselijke bevolking het project geheel zelf (los van op het project aanwezige westerlingen) ontwikkelt. Zoals wellicht bekend is, bestaat in het westen soms scepsis over de uitvoering van projecten door de Afrikaan zelf. Wij delen die ervaring tot heden beslist niet. Het zijn de Afrikanen die van de grond af aan het project bedenken en ontwikkelen. Ze doen dit op hun eigen wijze en onze ervaringen daarmee zijn tot op heden heel goed Als er westerlingen rondlopen op het project, dan is dat alleen om te zien hoe het zich ontwikkelt en hoe (verantwoord) de verkregen middelen worden aangewend. Natuurlijk denken we aanvankelijk wel mee in het projectgebeuren, maar overwegend in grote lijnen en slechts in de voorbereiding. Met de uitvoering bemoeien wij ons niet ongevraagd of het moet al om de verantwoording van de te besteden gelden gaan. Verder bouwen we voortdurend aan het onderhouden van vriendschapsrelaties met de meewerkende mensen ter plaatse en met de kinderen. Wij bezoeken hen met grote regelmaat en nu en dan bezoeken de Afrikaanse hulpverleners ons hier in Nederland. De kosten die voortvloeien uit deze uitwisseling van vriendschapsbanden, worden geheel gefinancierd door de medewerkers van onze stichting in Nederland. Waarmee ook zij willen uitdrukken hoe waardevol en belangrijk het werk van en de vriendschap met de mensen in Afrika is.

Informatie

Mocht u meer informatie wensen, dan verstrekken we die uiteraard graag. We beschikken over allerlei beeldmateriaal (foto’s, PowerPoint, video) en zijn altijd bereid eens langs te komen om een toelichting te geven, informatie te verstrekken of voorlichting te geven met beeldmateriaal. Wij stellen het bijzonder op prijs, indien u aan onze kinderen in Afrika denkt in gebed en eventueel wilt meewerken aan het bevorderen van het bewustzijn van volwassenen en kinderen in Nederland, door ze aan te moedigen om na te denken over hulpverlening aan kinderen die in nood zijn in Afrika. Want: Wie zou onze kinderen in Afrika eigenlijk niet willen helpen?

Evenementenkalender
Juli'24
Deurcollecte De Wolden In de week van maandag 1 t/m zaterdag 6 juli is de jaarlijkse deurcollecte in de gemeente De Wolden.