Onze kinderen

banner
banner

Wie zijn onze kinderen?

Familie

Van sommige kinderen in Kenia is nog wel een familielid bekend, maar zij kunnen de verantwoordelijkheid voor het kind niet dragen vanwege de slechte sociale en/of materiële omstandigheden. In Oeganda worden meisjes uit Karamoja geholpen vanwege de slechte omstandigheden.

School

De jongste kinderen in Afrika bezoeken net als in Nederland allemaal een basisschool. De oudere kinderen bezoeken het voortgezet onderwijs, grotendeels ook op internaten in de buurt. 

Net als bij ons is het de bedoeling in Afrika dat de kinderen op 4 jarige leeftijd naar de basisschool gaan tot ze 12 jaar zijn. Echter soms beginnen de kinderen later en soms gaan ze langer door. Dit heeft alles te maken met de levensomstandigheden. Als er geen schoolgeld betaald kan worden, moeten de kinderen soms weer een poosje thuisblijven tot er weer geld betaald kan worden. Zo zie je soms kinderen van 17 jaar in groep 8 zitten.

De kinderen behoren een schooluniform te dragen, echter als er geen geld voor is, gebeurt dit niet. Dit is voor kinderen in Afrika echt erg. Want zo kun je immers duidelijk zien wie er ‘arm’ is. Daarom zijn onze kinderen echt blij met de hulp uit Nederland voor schoolgeld, uniformen en boeken!

De oudere jeugd krijgt veelal een vakopleiding, zodat ze na 3 jaar zelfstandig een bedrijfje kunnen beginnen. Om dit op te starten, krijgen ze ook hulp. Een enkele studiebol, krijgt de gelegenheid om naar de universiteit te gaan.

Vrije tijd

De kinderen hebben niet zoveel vrije tijd. Als het donker wordt om 18.30 uur zingen ze ´s avonds met elkaar tot het etenstijd is om 20.00 uur. Na het eten wordt er nog huiswerk gemaakt. Maar zingen is hun grootste hobby. Dit doen ze met groot plezier. 

De kinderen van Kenia hebben zo samen met Elly en Rikkert een mooie CD gemaakt.

Evenementenkalender
Jan'24
Chocolade-actie Vanaf vrijdag 19 januari start de verkoop van chocoladebrokken in de gemeente Hoogeveen en De Wolden.