Het bestuur

banner
banner

Het bestuur

Voorzitter: Henk van der Vinne

Toen Wilma en ik in 1991 voor het eerst naar Afrika gingen, smolt ons hart voor de Afrikaanse dankbaarheid. We wisten dat we veel hulpvragen zouden krijgen, en wapenden ons daar van tevoren tegen. Maar de vriendelijke dankbaarheid van de Afrikaan, die bleef ook als we nee moesten zeggen, nam ons volkomen in! De Afrikaan verwacht niet veel, maar durft wel te vragen. Dat is geen wonder, want nog altijd is  er– ook in het economisch opkomende Afrika – sprake van intense armoede onder de grote meerderheid van de bevolking op dit continent, die veelal draaiend gehouden wordt door vrouwen en kinderen. Hoewel er veel – ook in het westen – goed opgeleide Afrikaanse jongeren zijn, krijgen ze vaak geen kans om hun kennis in te zetten. De cultuur van de Afrikaan maakt een omslag in deze dagen. Dat moet wel, want jongeren hebben veelal meer kennis en inzicht paraat dan ouderen, ook al leert de lokale traditie dat wijsheid bij de ouderen huist. Hoe krijgen goed opgeleide jongeren een kans zolang de traditie eist dat die het eerst toebehoort aan bejaarden? 

Corruptie, mensen die zichzelf verrijken, zie je overal, maar dat wordt het eerst gevoeld in een gebied waar armoede de heersende factor is. In het westen is vaak weinig begrip voor een Afrikaanse president die niet in de eerste plaats volgens democratische principes regeert, maar wel hardhandig corruptie bestrijdt. Toch zien we in landen met leiders die durven op te treden tegen corruptie, de beste economische ontwikkelingen. Kijk maar eens in de recente geschiedenis van Ghana en Oeganda. Landen opgekomen uit de jungle waarin straatrovers heersten. Is het niet veelal de dwaasheid van het westen, dat eerst wordt gekeken naar de democratische regeringsvorm, en daarna naar de resultaten die de regeringsvorm heeft in een land waar de rebellie groot is. Landen waar de samenhang afhangt van leiders die geweld en anarchie zo nodig hardhandig durven te bestrijden. Zittend in het pluche, vergeten we in Europa de eigen geschiedenis, waarlangs zich een zekere mate van stabiliteit ontwikkelde. Omdat er mensen waren die durfden op te treden tegen hen die rovers van de tijd, het geld en de privacy in het denken en doen van anderen waren.

Als je Afrikaanse kinderen in de ogen hebt gekeken, dan wil je graag een democratische regering zien in hun land, die oog heeft voor hun kansen. Maar als het moet gebeuren met een regerende minderheid die voor de waarheid en voor gerechtigheid staat van het hele volk, dan is dat in mijn ogen een goed democratisch uitgangspunt en daarom net zo goed. Leiders die kinderen een mogelijkheid willen geven om zich te ontwikkelen, desnoods ten koste van zichzelf. Die hen niet langer als baby’s zien, ook al zijn ze de dertig gepasseerd. De kinderen die we sinds twintig jaar hebben geholpen, zijn nu op die leeftijd. Wat is het vreemd dat ze in hun land veelal niet worden gezien, ondanks hun goeie ontwikkeling. Wat is het vreemd dat kinderen in sommige van die landen wel in het leger mogen dienen, om te vechten voor het pluche dat in hun land regeert die hen verder als baby’s afdoet. Juist daarom willen wij juist hen graag aanmoedigen en inzetten bij de ontwikkeling van hun land. Juist met hen zetten we projecten op, die moeten leiden tot verbeterde levenskansen van de mensen die in Afrika in zwakke omstandigheden leven. We doen dat in Nederland ook in Afrika met mensen die zich vrijwillig willen inzetten. Die durven te kijken in de kinderogen van het Afrikaanse kind.  We werken alleen met vrijwilligers en als u ons de kans geeft om uit te breiden, zullen we dat ook blijven doen. Er is beslist geen zichzelf verrijkende directie nodig om een goed werk te doen. Integendeel! Ook werken we lokaal alleen met Afrikanen. Omdat zij het in hun omgeving beter kunnen dan Europeanen, en ook bereid zijn om desnoods iets met niets te realiseren. Waarom? Omdat er mensen in onze geschiedenis geweest zijn, die liever verkozen om voor ons te vechten, dan slaafs te gehoorzamen aan corrumperende machten. Die ons land op de kaart hebben gezet, tot een natie maakten, en ons in staat gesteld hebben tot een mate van ontwikkeling die bij ons past. God zij dank, die hen riep om te vechten voor onze vrijheid. Non-conformisten hebben ons land gebouwd, zo gaat dat in elk land, al of niet in democratische vorm. Want in een democratie waar het kwaad heerst – in Europa zijn er van die landen – is men slechter af dan in een land waar de leiders gaan voor gerechtigheid in zorg voor weduwe wees en vreemdeling. Daar gaan we voor! Uit dank voor een God die het ons heeft gegeven en ons zo in staat stelt dit te doen! 

Penningmeester: Astrid den Haan

Geboren in 1965 in Dordrecht, ben ik sinds 1974 woonachtig in Hoogeveen. Daar werk ik sinds 1997 bij de gemeente Hoogeveen, waar ik me de laatste jaren vooral bezighoud met communicatieve taken binnen de organisatie, zowel mondeling als schriftelijk.

Reeds sinds vele jaren ben ik actief betrokken bij de Andreas Manna Stichting. Ik zag dat de nood onder mensen in Afrika erg hoog was, en wilde er graag actief aan bijdragen om het leven van mensen in uitzichtloze omstandigheden perspectief te bieden. Sinds 2003 bezoek ik op eigen initiatief gemiddeld iedere twee jaar één van onze projecten. Als je de nood met eigen ogen ziet, komt het nog meer binnen en raak je steeds meer gemotiveerd om iets te doen. Daardoor werd ik nog enthousiaster om iets te doen aan de toekomst van armen die anders kansloos zouden zijn.

Geen mens verdient het te leven in een situatie van absolute armoede. Zoals ook niemand die rijk is het recht heeft om alleen maar voor zichzelf te leven: Armoede verdien je niet, rijkdom evenmin. Jezus wil graag dat we de gerechtigheid doen: zorg hebben voor weduwe, wees, vreemdeling, naakte, gevangene, arme etc.. Uit dankbaarheid voor wat Hij deed voor mij, wil ik me vooral graag inzetten voor hen die het moeilijk hebben en zonder hulp in een uitzichtloze situatie blijven.

Juist door de onafgebroken actieve inzet om geld in te zamelen voor de armen, hebben we als stichting in de loop der jaren veel kunnen realiseren. Het is hard werken en zeker niet altijd makkelijk. Maar zoals de discipel Andreas bij Jezus kwam met 5 broden en Jezus dit vermenigvuldigde om duizenden mensen te kunnen voeden, zó verwachten wij het van Hem om dit ook te doen met het weinige wat we zelf kunnen. Hij heeft ons nooit teleurgesteld en daarom het werk in Afrika ook niet.

De financiën vallen in eerste instantie onder mijn verantwoordelijkheid. Voortdurend bezig zijnde met de cijfers, heb ik daarom als eerste uw hulp nodig. Als de cijfers tegenvallen, dan doet dat niet alleen iets in Afrika, maar ook zeker iets met mij en ieder van ons die zorg heeft voor kinderen in Afrika! We hebben uw hulp dringend nodig. Daarom ook vanaf deze plaats aan u de vraag: wilt u ons helpen om voor deze kinderen te zorgen?

Naast bestuurstaken in de AMS en in onze huiskerk, ben ik actief in alle acties die we gedurende het hele jaar houden voor onze kinderen over ver. Ondertussen geef ik hulp en zorg aan mensen in onze huiskerk.

Secretaris: Mariëtte Prins

Mijn eerste ontmoeting met de kinderen van de AMS is in 2008, in het kinderhuis in Kenia. Daar word ik geraakt door de liefde en het plezier dat de kinderen onderling hebben. Ondanks het feit dat ze hun ouders missen. Ze hebben een nieuwe familie in het kinderhuis en zijn dankbaar voor de hulp die ze krijgen. Toen ik dit zag deed het me beseffen dat mijn en onze inspanning als AMS voor hen een wereld van verschil maakt. Sindsdien ben ik ondertussen vele jaren actief vrijwilliger van de AMS. Dit houdt in dat ik meewerk aan alle acties die we houden gedurende het jaar. Daarnaast ben ik één van de coördinatoren van de Afrikaloop. Sinds juli 2017 ben ik secretaris in het bestuur van de AMS.

Evenementenkalender
Juli'24
Deurcollecte De Wolden In de week van maandag 1 t/m zaterdag 6 juli is de jaarlijkse deurcollecte in de gemeente De Wolden.